Dịch Vụ

Thang Thoát Hiểm

07/07/2020 Lượt xem: 819
 
 

Thứ hai, theo quy định của Bộ Xây Dựng, các công trình cao tầng phải có ít nhất một cầu thang thoát hiểm loại 1 hoặc loại 2. Loại 1 là cầu thang kín trong nhà, có khả năng chịu lửa và có lỗ mở lấy ánh sáng ở tường ngoài. Loại 2 là cầu thang hở trong nhà, không có khả năng chịu lửa và có lỗ mở lấy ánh sáng từ trên mái của buồng thang. Ngoài ra, còn có các loại cầu thang thoát hiểm loại 3 là cầu thang hở ngoài nhà, không có buồng thang; và các loại buồng thang không nhiễm khói N1, N2, N3 có áp suất không khí dương hoặc có khoảng đệm không nhiễm khói để ngăn chặn sự lan truyền của khói khi có cháy.